Παλιότερες Παραστάσεις

Χειμώνας 1986 - 1987
Μπρένταν Μπήαν
ΕΝΑΣ ΟΜΗΡΟΣ

1986c

Καλοκαίρι 1986
Μολιέρου
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1986a

Καλοκαίρι 1986

Δημήτρη  Ψαθά
ΟΙ ΑΤΙΘΑΣΟΙ

1986b