ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ