Ιστορικό - Καλλιτεχνικοί Διευθυντές PDF Εκτύπωση E-mail

 

Διατελέσαντες Καλλιτεχνικοί Διευθυντές

ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΙΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (1988 - 1992)

ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998 - 2000)

ΑΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (2000 - 2013) 

ΑΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (2014 - 2017)