Οικονομικά Στοιχεία - Δημοσιεύσεις PDF Εκτύπωση E-mail

Στα επισυναπτόμενα αρχεία, υπάρχουν τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΧΡΗΣΗ 2015)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22/09/2016

Στα επισυναπτόμενα αρχεία, υπάρχουν τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΧΡΗΣΗ 2014)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 22/09/2014

Στα επισυναπτόμενα αρχεία, υπάρχουν τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΧΡΗΣΗ 2013)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Στα επισυναπτόμενα αρχεία, υπάρχουν τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΧΡΗΣΗ 2012)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012