Τρέχουσες Παραστάσεις
1 "ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ" του Σοφοκλή - Παραστάσεις στην Κρήτη 16 Ιούλ 2019 14
2 "ΦΑΙΔΡΑ" του Ρακίνα Παραστάσεις Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου - Παραστάσεις Κρήτη 15 Ιούλ 2019 15