Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι

1ος χρόνος λειτουργίας:
Από 17/11/2007 έως  08/05/2008
Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων: Θέατρο "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΗΣΙΔΗΣ"
Υπεύθυνος Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου: Λεωνίδας Μανωλικάκης

2ος χρόνος λειτουργίας:
Από 08/11/2008 έως  04/04/2009
Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων: Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Υπεύθυνοι Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου: Ηλίας Αθανασούλιας, Λεωνίδας Μανωλικάκης

3ος χρόνος λειτουργίας:
Από 07/11/2009 έως 31/03/2010
Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων: Θέατρο "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΗΣΙΔΗΣ" - Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Υπεύθυνοι Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου: Λεωνίδας Μανωλικάκης, Νεκταρία Σαραβελάκη

4ος χρόνος λειτουργίας:
Από 06/11/2010 έως 17/04/2011
Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων: Θέατρο "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΗΣΙΔΗΣ" - Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Υπεύθυνοι Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου: Λεωνίδας Μανωλικάκης, Νεκταρία Σαραβελάκη

5ος χρόνος λειτουργίας:
Από 05/11/2011 έως 08/04/2012
Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων: Θέατρο "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΗΣΙΔΗΣ" - Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Υπεύθυνοι Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου: Λεωνίδας Μανωλικάκης, Νεκταρία Σαραβελάκη

6ος χρόνος λειτουργίας:
Από 03/11/2012 έως 21/04/2013
Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων: Θέατρο "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΗΣΙΔΗΣ" - Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Υπεύθυνοι Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου: Λεωνίδας Μανωλικάκης, Νεκταρία Σαραβελάκη 

7ος χρόνος λειτουργίας:
Από 02/11/2013 έως 06/04/2014
Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων: Θέατρο "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΗΣΙΔΗΣ" - Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Υπεύθυνοι Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου: Ελένη Αγγελάκη, Λεωνίδας Μανωλικάκης, Νεκταρία Σαραβελάκη

8ος χρόνος λειτουργίας:
Από 01/11/2014 έως 30/04/2015
Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων: Θέατρο "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΗΣΙΔΗΣ" - Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Υπεύθυνοι Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου: Λεωνίδας Μανωλικάκης, Νεκταρία Σαραβελάκη

9ος χρόνος λειτουργίας:
Από 01/11/2015 έως 30/04/2016
Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων: Θέατρο "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΗΣΙΔΗΣ" - Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Υπεύθυνοι Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου: Ελένη Αγγελάκη, Λεωνίδας Μανωλικάκης, Νεκταρία Σαραβελάκη

10ος χρόνος λειτουργίας:
Από 12/11/2016 έως 30/04/2017
Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων: Θέατρο "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΗΣΙΔΗΣ" - Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων
Υπεύθυνοι Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου: Λεωνίδας Μανωλικάκης, Νεκταρία Σαραβελάκη

11ος χρόνος λειτουργίας:
Από 11/11/2017 έως 30/04/2018
Χώρος διεξεαγωγής των μαθημάτων: Θέατρο "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΗΣΙΔΗΣ" - Βενιζελειο Ωδείο Χανίων
Υπεύθυνοι Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου: Ειρήνη Μαμάση, Αθηνά Μαθιουδάκη, Αλεξάνδρα Παρασκευοπούλου, Χρήστος Ραχιώτης, Έλενα Σταυροπούλου.