Παλιότερες Παραστάσεις

Χειμώνας 2017
Γλυκερίας Στόϊου
Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΟΙ 12 ΜΗΝΕΣ
(ΠΑΙΔΙΚΗ  ΣΚΗΝΗ)

Πρώτη παράσταση: 16/01/2017
Τελευταία παράσταση: 14/03/2017

Σκηνοθεσία: Γλυκερία Στόϊου

ΗΘΟΠΟΙΟΙ:
Αγγελική Καρακαξίδου
Δέσποινα Φούντα